Stemhok triest! #varaisdoodsbangdatpvda9junizalverliezen