Toespraak van Kameraad Roemer op het Verkiezingscongres der Socialistische Partij (fragment)

Beste Kameraden!
Na het uitoefenen van de vereiste bolsjewistische zelfkritiek heeft kameraad Kant de dappere beslissing genomen om af te treden als leider van onze grote partij. U heeft mij aangewezen als uw nieuwe leider [applaus]. De fout van Kameraad Kant was dat zij afweek van de enige juiste lijn van de partij, zoals uitgezet door kameraad Jan Marinissen [applaus]. Haar danspasjes op Youtube gaven uiting van een kleinburgerlijke moraal en een rechtse, opportunistische afwijking van onze door kameraad Marijnissen [applaus] geïnspireerde koers.

Met haar verbeten houding in debatten gaf zij blijk van een linkse, sektarische overdrijving en joeg zij de massa’s tegen ons in het harnas.

De partij zal haar inzetten waar haar talenten het best tot uitdrukking komen. Zij zal workshops Socialistisch Zang en Dans geven aan WAJONG-jongeren in de afdeling Rosendaal. [applaus]

Ik zal onze partij leiden in de geest van onze oprichter, kameraad Jan Marijnissen [daverend applaus]. Wanneer ik het even niet meer weet, en dat gebeurt regelmatig, kan ik altijd bellen met Kameraad Marijnissen [luid applaus, staande ovatie].

De woorden van kameraad Marijnissen [luid applaus] inspireren mij dagelijks in het voeren van deze moeilijke campagne. In zijn Verzamelde Werken in Twintig Delen (2006) zei kameraad Jan Marijnissen: ‘Op 22 november kun je met één stem de SP groot maken, de PvdA links houden, de VVD naar huis sturen en Balkenende IV onmogelijk maken.’  [luid applaus]

Deze slogan hebben ik aangepast aan de huidige omstandigheden van desintegratie van het neoliberale kapitalistische systeem. ‘Een stem op de SP telt maar liefst vier keer mee: Je maakt de SP sterk, je trekt de PvdA naar links, je stuurt Balkenende uit het Torentje en je laat de VVD er niet in.’ [applaus, uitroep: 'geniaal!']

U ziet, wij zijn milieuvriendelijker dan die agenten van het internationale bankierswezen van Groen "Links". Alleen de Socialistische Partij hergebruikt ook haar leuzen. Laat de neo-liberale lakei Femke Halsema dat goed in haar oren knopen! [gelach, applaus]

Alleen zo kunnen wij kunnen wij een naderende overwinning voorkomen van onze hoofdvijand: niet de fascistische PVV, of de clericale reactie onder Jan Peter Balkenende, maar de verraders en sociaal fascisten van de Partij van de Arbeid [luidkeels boe-geroep].

Zoals Marx al zei: ‘uitkeringstrekkers aller landen verenigt u!’ Laat Job Cohen dat nooit vergeten. Er is maar één Klasse de motor van de geschiedenis, de Klasse van chronisch ontevredenen, WAO’ers en Volkskrant-brievenschrijvers. De Socialistische Partij is de voorhoede van deze historische Klasse. Ik zal onze partij naar de onafwendbare overwinning aanvoeren, in de geest van Jan Marijnissen [luidkeels, daverend applaus, staande ovatie, uitroepen van 'leve kameraad Roemer', leve kameraad Marijnissen', 'weg met Cohen en de lakeien van het grootkapitaal']

 [...] 
Voor de rest van de vijf uur durende toespraak verwijzen wij u naar de website van de SP. 

Share this